نرم افزار جامع مدیریت تجهیزات آتش نشانی(FEMA)

واحد نرم افزار » نرم افزار های ویندوز » نرم افزار مدیریت تجهیرات آتش نشانی (FEMA)

تعداد بازدید : 4574

تاریخ ثبت : شنبه 14 اسفند 1395

ad

نرم افزار جامع مدیریت تجهیزات آتش نشانی(FEMA)

 

معرفي اشخاص با امكان نگهداري اطلاعات جزئي

امکان ثبت اطلاعات کپسولهای آتش نشانی به تفکیک نوع کپسول

امکان اختصاص یک یا چند کپسول به یک نفر(شرکت)

امکان چاپ کارت مشخصات کپسول و ثبت بارکد

امکان رهگیری کپسول  به صورت کامل

امکان نگه داری و یادآوری اتوماتیک تاریخ های ( شارژ ، بازدید و بیمه مسئولیت کپسول ها )

امکان گزارش گیری از کپسول ها بر اساس :

( تاریخ ثبت ، تاریخ شارژ ، تاریخ بازدید ، تاریخ بیمه مسئولیت ، کپسولهای اختصاص یافته به یک شخص ، مشاهده و پیگیری مدل خاصی از کپسول در کل سیستم ، گردش عملکرد کالا ، گردش عملکرد اشخاص و ...)

امكان تماس با شماره هاي مشتركين از داخل نرم افزار(توسط فکس مودم رایانه)

امکان ثبت  و نگه داری اطلاعات مربوط به جعبه های F

امکان تخصیص انواع امکانات به جعبه F

امکان تخصیص یک یا چند جعبه F به اشخاص یا شرکتها

امکان نگهداری و یاد آوری اتوماتیک زمانهای(بازدید ، بیمه و سرویس جعبه های F )

امکان گزارش گیری کامل از اطلاعات مربوط به جعبه  F و اشخاص و شرکتهای مرتبط

سامانه ارسال پیامک از طریق نرم افزار جهت یادآوری زمانهای شارژ و سرویس به مشترکین(به صورت دستی)

امکان ثبت  و نگه داری اطلاعات مربوط به سیستم اعلام حریق

امکان تخصیص انواع امکانات به سیستم اعلام حریق

امکان تخصیص یک یا چند سیستم اعلام حریق به اشخاص یا شرکتها

امکان نگهداری و یاد آوری اتوماتیک زمانهای(بازدید ، بیمه و سرویس سیستم اعلام حریق)

امکان گزارش گیری کامل از اطلاعات مربوط به سیستم اعلام حریق و اشخاص و شرکتهای مرتبط

سامانه دریافت و ذخیره پیامک های مشترکین و اعلام به صورت هشدار روی نرم افزار

امکان ثبت  و نگه داری اطلاعات مربوط به سیستم اطفاء حریق

امکان تخصیص انواع امکانات به سیستم اطفاء حریق

امکان تخصیص یک یا چند سیستم اطفاء حریق به اشخاص یا شرکتها

امکان نگهداری و یاد آوری اتوماتیک زمانهای(بازدید ، بیمه و سرویس سیستم اطفاء حریق)

امکان گزارش گیری کامل از اطلاعات مربوط به سیستم اطفاء حریق و اشخاص و شرکتهای مرتبط

امكان ارسال پيامك گروهي(جهت اعلام شارژ ، بازدید ، بیمه مسئولیت و ... )

امكان ارسال پيامك انبوه

امکان ارتباط با سیستم رایانه اصلی توسط اینترنت از هر مکان ، توسط رایانه شخصی شما

امکان کارکرد نرم افزار تحت انواع شبکه استاندارد و اینترنتی